http://www.bip.gov.pl
 
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
Strona 
 

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul.Zygmuntowska 17/3
33-300 Nowy Sącz
tel./fax (0-18) 443 78 83
email:noipip@wp.pl

 

Nr konta 33 1050 1722 1000 0023 4372 4213

 
   
 


Interaktywna Polska