http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT
RODO


 
SPRAWOZDANIA 
 
data publikacji:  24-01-2011 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2018 | 13:39
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

Uwaga ważna informacja dla pielęgniarek i położnych prowadzących działalność leczniczą.                        

     Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa małopolskiego

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że realizując zadania na rzecz  Wojewody Małopolskiego będzie zbierał i analizował sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.) oraz
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.). Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.
Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Rodzaj

sprawoz-dania

Forma przekazania sprawozdania *

 

 

Terminy

Podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków sprawozdawczych

MZ-11

Forma elektroniczna
w SSOZ

do 30.03.

2018 r.

 

Formularze MZ-11 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, mające kontrakty NFZ na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3 oraz na długoterminową opiekę domową.

MZ-88

Forma elektroniczna
w SSOZ

 

 

do 02.32.

2018 r.

 

Formularze MZ-88 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych.

MZ-89

Forma elektroniczna
w SSOZ

 

 

do 02.03.

     2018 r.

 

Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i  grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów, dla których praktyka jest głównym miejscem pracy .

* Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób, dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.

 

 

Ww. formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php). Program do elektronicznego przesyłania danych sprawozdawczych również znajduje się na stronie internetowej CSIOZ (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html).

Aby praca w systemie SSOZ była możliwa konieczne jest posiadanie w nim indywidualnego konta użytkownika. W celu utworzenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który uruchamiany jest przez wybranie linku [Zarejestruj] znajdującego się na stronie logowania do systemu SSOZ.

Po przekazaniu sprawozdań w formie elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

Na adres Urzędu Statystycznego należy przesyłać sprawozdania w formie papierowej (w przypadku podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób).

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować (zgodnie
z poniższą tabelą) do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

Rodzaj formularza

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

MZ-11

Katarzyna Motyka

Agnieszka Broś

Jolanta Klimończyk

12 3610114
12 3610102
12 3610240

k.motyka@stat.gov.pl
a.bros@stat.gov.pl

j.klimonczyk@stat.gov.pl

MZ-88

MZ-89

Joanna Seweryn

Agnieszka Godula

Marta Osuch

Marcin Koczanowski
Jerzy Gruszka

12 3610212
12 3610212

12 3610141

12 3610144
12 3610117

j.seweryn@stat.gov.pl

a.godula@stat.gov.pl

m.osuch@stat.gov.pl
m.koczanowski@stat.gov.pl
j.gruszka@stat.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska