http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
Komisja ds Socjalno - Bytowych
Komisja ds Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja ds Indywidualnej i Grupowej Praktyki
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
KOMISJE I ZESPOŁY 
 
data publikacji:  10-11-2011 | 13:41
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2011 | 06:45

Przy Nowosądeckiej Okręgowej Izbie Pielegniarek i Położnych działa:

  1. Komisja ds Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
  2. Komisja ds Socjalno - Bytowych.
  3. Komisja ds Indywidualnej i Grupowej Praktyki.
  4. Komisja Skarg i Wniosków.
  5. Komisja Konkursowa.
  6. Pełnomocni Przedstawiciele.
  7. Zespół ds położnych.
  8. Zespół Redakcyjny.

 

 
 


Interaktywna Polska