http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
Aktualizacja rejestru
Wpis do rejestru NOIPiP
Wykreślenie z rejestru NOIPiP
Duplikat PWZ
Zaprzestanie wykonywania zawodu powrót
Zrzeczenie się pwz
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT
RODO


 
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU 
 
data publikacji:  03-06-2005 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2018 | 15:10
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej uzyskuje osoba, która:

  •  posiada obywatelstwo polskie,
  • posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej, położnych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • odbyła wymagany staż podyplomowy – dotyczy wyłącznie absolwentów szkól pomaturalnych. Na czas odbywania stażu podyplomowego okręgowa rada wydaje ograniczone prawo wykonywania zawodu,
  •  posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

 

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

 
 


Interaktywna Polska