http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
DLA CUDZOZIEMCÓW
DLA WYJEŻDŻJĄCYCH
FORMULARZE
Autoryzacja kwalifikacji pielęgniarek i położnych w Danii
ADRESY OKRĘGOWYCH IZB NA TERENIE RP
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY 
 
data publikacji:  03-06-2005 | 14:02
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2017 | 12:08
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

Szczegółowe informacje dotyczące Europejskiej Legitymacji Zawodowej dostępne na stronie: europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm

 

 

Pielęgniarka, położna, która jest członkiem Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu i zamierza wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, aby uzyskać stosowne zaświadczenia, powinna złożyć w Biurze Izby wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.                                       .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

a.       zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,

b.     zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,

c. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r.  w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006) (TEKST ROZPORZĄDZENIA).
Ww. rozporządzenie określa m.in. wzór formularza wniosku składanego w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego do pobrania

 
 


Interaktywna Polska