http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
ADRESY OKRĘGOWYCH IZB NA TERENIE RP
Autoryzacja kwalifikacji pielęgniarek i położnych w Danii
FORMULARZE
DLA WYJEŻDŻJĄCYCH
DLA CUDZOZIEMCÓW
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT
RODO


 
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY 
 
data publikacji:  03-06-2005 | 14:02
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2017 | 12:08
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

Szczegółowe informacje dotyczące Europejskiej Legitymacji Zawodowej dostępne na stronie: europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm

 

 

Pielęgniarka, położna, która jest członkiem Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu i zamierza wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, aby uzyskać stosowne zaświadczenia, powinna złożyć w Biurze Izby wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.                                       .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

a.       zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,

b.     zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,

c. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r.  w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006) (TEKST ROZPORZĄDZENIA).
Ww. rozporządzenie określa m.in. wzór formularza wniosku składanego w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego do pobrania

 
 


Interaktywna Polska