http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
KSZTAŁCENIE WSPÓŁFINANSOWANE
KURSY
AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PLANOWANYCH KURSÓW
SPECJALIZACJE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
 
data publikacji:  25-05-2010 | 08:11
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2017 | 10:09
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z póżn. zm., od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • skałdanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Każda pielęgniarka, która będzie chciała uczestniczyć w kursach musi mieć założone konto w SMK.

Wszystkie informacje jak założyć konto dostępne są po kliknięciu w link poniżej.

nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


 

W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-21 czynną w godzinach 9.00-15.00 oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.plOrganizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

  

Spółka z o.o. "PROMOCJA i ZDROWIE"

 

ul. Zygmuntowska 17/3

33-300 Nowy Sącz  

tel./ fax 018 443-78-83  

NIP 734 - 28 - 05 - 420

REGON 492036057

Konto Spółki: ING Bank Śląski S.A.

Nr konta bankowego: 46 1050 1722 1000 0090 6977 7796

 

Orgaznizator prowadzi kształcenie w zakresie kursów:

 

 

 

 • kwalifikacyjnych,
   
 • specjalistycznych,
   
 • dokształcających.
   

Rozpoczęcie kursu jest uzależnione od ilosci zgłoszeń, a minimalna  liczba uczestników to grupa  20 osób. 

  

 
 


Interaktywna Polska