http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE, KONGRESY, SYMPOZJA
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
ZJAZDY ABSOLWENTÓW
OFERTY PRACY
IBUK LIBRA
KONKURSY
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT
RODO


 
AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  15-02-2011 | 08:43
data ostatniej modyfikacji:  16-11-2018 | 11:24
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

 


UWAGA: Do udziału w specjalizacji/ kursach

należy mieć założone konto

w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Jak założyć konto- instrukcja KLIKNIJ TU


 

Nowy wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych:

Kliknij aby pobrać -> WNIOSEKZałączniki:

 

 

Do pobrania: (należy kliknąć, aby pobrać)

 


 


W życie weszły 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia realizujące postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1682/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1681/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1558/1


  


Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej.


1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej, które są V Rodzajem Sił Zbrojnych.


Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.


Formacja ma charakter lekkiej piechoty, a niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związaną z medycyną.


Mając na uwadze powyższe, pielęgniarki i pielęgniarze są naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.


Służba ta obejmuje szkolenie przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym i jest pełniona w miejscu zamieszkania.

 

 

 Szczegółowe informacje po kliknięciu TUTAJ

 

 


UWAGA!!

Od dnia 26.06.2018 r. obowiązują nowe wnioski:

* o przyznanie dofinansowania do kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

* o przyznanie zapomogi bezzwrotnej.

Wnioski złożone na złych drukach nie będą rozpatywane. 

Zmiana wniosku o przyznanie dofinansowania do kosztów kształcenia i doskonalenia

zawodowego dla członków Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Nowym Sączu!

 

Więcej informacji w zakładce: Komisje i Zespoły -> Komisja ds. Kształcenia i

doskonalenia zawodowego

lub po kliknięciu tutaj:

http://bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl/pl/6395/1/komisja-ds-ksztalcenia-i-doskonalenia-zawodowego.html
Zmiana wniosków o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla członków Nowosądeckiej

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Nowym Sączu!

 

Więcej informacji w zakładce: Komisje i Zespoły -> Komisja ds. socjalno- bytowych lub

po kliknięciu tutaj:

http://bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl/pl/6396/1/komisja-ds-socjalno-bytowych.html

 

 

 
 

 


 


 

 


Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u

 


 

OPŁATY W 2018 ROKU

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności

gospodarczej wynoszą 35,55 zł

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO- 272,00 zł 

 

 WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJACYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - 91,00 zł

 zmiana wpisu w rejestrze RPWDL 46 zł

 


IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych na platformie IBUK Libra.

 

Korzystaj z platformy IBUK Libra:
 • przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca, dom, podróż - wszędzie, gdzie masz internet. 

 

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:
 • dodawaj zakładki
 •  rób notatki bezpośrednio w tekście
 •  wyszukuj słowa i frazy 
 •  taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN
 
 Procedura nadania kodu:
1. Członek samorządu składaWNIOSEK do NOIPiP
2. Kod zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.
3. Po uzyskaniu kodu należy go uaktywnić na koncie serwisu: http://libra.ibuk.pl/
 
Ponadto informuję, że na stronie http://libra.ibuk.pl/#help znajdą Państwo filmiki instruktażowe, które ułatwią Państwu zorientowanie się w funkcjonalnościach czytelni.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY I PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY NA ROK 2018

 

 

Data

Posiedzenie

16 styczeń 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

20 luty 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

13 marzec 2018 r.

Okręgowa Rada

17 kwiecień 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

15 maj 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

26 czerwiec 2018 r.

Okręgowa Rada

31 lipiec 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

14 Sierpień 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

18 wrzesień 2018 r.

Okręgowa Rada

16 październik 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

13 listopad 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

11 grudzień 2018 r.

Okręgowa Rada

 


OBOWIĄZEK ZGŁASZNIA ZMIAN:

 1. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – uzupełnienie rejestru

Okręgowa Rada Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art., 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) oraz art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039) przypomina o obowiązku aktualizacji danych osobowych w zakresie:

 • zmiany adresu zamieszkania

 • zmiany dowodu osobistego

 • zmiany miejsca pracy

 • przebywania na bezrobociu

 • zaprzestania wykonywania zawodu

 • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu/ należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa

 • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu/należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i dyplom ukończenia specjalizacji

 • kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, należy dostarczyć dyplom ich ukończenia

 • uzyskania stopni i tytułów naukowych/ należy dostarczyć dyplom ich nadania

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w Biurze NOIPiP lub pisemnie. Wnioski aktualizacyjne znajdują się w zakładce Prawo Wykonywania Zawodu.

 1. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) jako organ prowadzący rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, przypomina o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni o dnia ich powstania.

Jednocześnie Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu informuje, iż na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2014 poz. 325) od dnia 01.004.2013r. wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl.

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, organ prowadzący rejestr może, na podstawie art.7 ust. 2 w/w ustawy w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 443 78 83.    

 

 
 


Interaktywna Polska