http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE, KONGRESY, SYMPOZJA
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
ZJAZDY ABSOLWENTÓW
OFERTY PRACY
IBUK LIBRA
KONKURSY
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT


 
AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  15-02-2011 | 08:43
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2018 | 09:56
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

 


 UWAGA!

 
W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) biuro Izby czynne:

poniedziałek- piątek 8.00 –  15.00 

 
 
 
UWAGA: Do udziału w specjalizacji/ kursach
 
należy mieć założone konto
 
w Systemie Monitorowania Kształcenia.
 

 
 
 

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie do pobrania TUTAJ

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

 


UWAGA!!

Od dnia 26.06.2018 r. obowiązują nowe wnioski:

* o przyznanie dofinansowania do kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

* o przyznanie zapomogi bezzwrotnej.

Wnioski złożone na złych drukach nie będą rozpatywane. 

Zmiana wniosku o przyznanie dofinansowania do kosztów kształcenia i doskonalenia

zawodowego dla członków Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Nowym Sączu!

 

Więcej informacji w zakładce: Komisje i Zespoły -> Komisja ds. Kształcenia i

doskonalenia zawodowego

lub po kliknięciu tutaj:

http://bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl/pl/6395/1/komisja-ds-ksztalcenia-i-doskonalenia-zawodowego.html
Zmiana wniosków o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla członków Nowosądeckiej

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Nowym Sączu!

 

Więcej informacji w zakładce: Komisje i Zespoły -> Komisja ds. socjalno- bytowych lub

po kliknięciu tutaj:

http://bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl/pl/6396/1/komisja-ds-socjalno-bytowych.html

 

 


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację na wydarzenie za pośrednictwem strony

 http://i.pzwl.pl/voucher99/

 


 

 
 

 


Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

 

Serdecznie zaprasza do udziału w IX  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej
dla Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych

 

„Wiedza i kompetencje pielęgniarek operacyjnych w chirurgii naczyniowej i angiologii”

 

Patronat honorowy:   Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja

Patronat medialny:    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Data:                              12 października 2018 roku godz. 09:00 - 14:40

Miejsce:                         GCM Katowice – Ochojec ul. Ziołowa Budynek Kardiologii
     I piętro sala wykładowa 204

 

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ TUTAJ

 


 

 

 


Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u

 

 
OPŁATY W 2018 ROKU
 
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności

gospodarczej wynoszą 35,55 zł

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO- 272,00 zł 

 

 WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJACYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - 91,00 zł

 zmiana wpisu w rejestrze RPWDL 46 zł


 

„Promocja i zdrowie” sp. z o. o. w Nowym Sączu planuje uruchomienie płatnej

SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO DLA PIELĘGNIAREK.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w specjalizacji telefonicznie nr tel. 18 443-78-83.

Specjalizacja zostanie uruchomiona przy min 25 osobach chętnych.

 

Do specjalizacji konieczne jest posiadanie:

* prawa wykonywania zawodu,

* zaświadczenia o co najmniej  2- letnim stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat,

* zaświadczenie o ukończeniu kursów: wywiad i badanie fizykalne, RKO, RKO noworodka, EKG.

 

Osoby, które nie posiadają w/w kursów mogą je ukończyć w czasie trwania specjalizacji.

 


„Promocja i zdrowie” sp. z o. o. w Nowym Sączu planuje uruchomienie płatnej 

SPECJALIZACJA  W  DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO 

I  IINTENSYWNEJ  OPIEKI  DLA  PIELĘGNIAREK


Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w specjalizacji telefonicznie nr tel. 18 443-78-83.

Specjalizacja zostanie uruchomiona przy min 25 osobach chętnych.

 

Do specjalizacji konieczne jest posiadanie:

* prawa wykonywania zawodu,

* zaświadczenia o co najmniej  2- letnim stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat,

* zaświadczenie o ukończeniu kursów: wywiad i badanie fizykalne, RKO, EKG.

 

Osoby, które nie posiadają w/w kursów mogą je ukończyć w czasie trwania specjalizacji.


 
 
 
UWAGA! WNIOSEK O PODWYŻKI
 
 
Wniosek do Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w
 
 
Nowym Sączu o wydanie opinii dot. sposobu miesięcznego podziału środków na
 
 
wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych
 
 
 
 
 

 


IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych na platformie IBUK Libra.

 

Korzystaj z platformy IBUK Libra:
 • przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca, dom, podróż - wszędzie, gdzie masz internet. 

 

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:
 • dodawaj zakładki
 •  rób notatki bezpośrednio w tekście
 •  wyszukuj słowa i frazy 
 •  taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN
 
 Procedura nadania kodu:
1. Członek samorządu składaWNIOSEK do NOIPiP
2. Kod zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.
3. Po uzyskaniu kodu należy go uaktywnić na koncie serwisu: http://libra.ibuk.pl/
 
Ponadto informuję, że na stronie http://libra.ibuk.pl/#help znajdą Państwo filmiki instruktażowe, które ułatwią Państwu zorientowanie się w funkcjonalnościach czytelni.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY I PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY NA ROK 2018
 
 
Data Posiedzenie
16 styczeń 2018 r.
Prezydium Okręgowej Rady
20 luty 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady
13 marzec 2018 r. Okręgowa Rada
17 kwiecień 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady

15 maj 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady
26 czerwiec 2018 r. Okręgowa Rada

31 lipiec 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

14 Sierpień 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady
18 wrzesień 2018 r. Okręgowa Rada
16 październik 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady

13 listopad 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady
11 grudzień 2018 r. Okręgowa Rada
 

OBOWIĄZEK ZGŁASZNIA ZMIAN:
 1. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – uzupełnienie rejestru
Okręgowa Rada Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art., 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) oraz art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039) przypomina o obowiązku aktualizacji danych osobowych w zakresie:
 • zmiany adresu zamieszkania
 • zmiany dowodu osobistego
 • zmiany miejsca pracy
 • przebywania na bezrobociu
 • zaprzestania wykonywania zawodu
 • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu/ należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
 • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu/należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i dyplom ukończenia specjalizacji
 • kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
 • uzyskania stopni i tytułów naukowych/ należy dostarczyć dyplom ich nadania
Aktualizacji danych można dokonać osobiście w Biurze NOIPiP lub pisemnie. Wnioski aktualizacyjne znajdują się w zakładce Prawo Wykonywania Zawodu.
 1. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) jako organ prowadzący rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, przypomina o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni o dnia ich powstania.
Jednocześnie Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu informuje, iż na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2014 poz. 325) od dnia 01.004.2013r. wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, organ prowadzący rejestr może, na podstawie art.7 ust. 2 w/w ustawy w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 443 78 83.    
 
 


Interaktywna Polska