http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
ZJAZDY ABSOLWENTÓW
IBUK LIBRA
OFERTY PRACY
KONKURSY
KONFERENCJE, KONGRESY, SYMPOZJA
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  15-02-2011 | 08:43
data ostatniej modyfikacji:  18-01-2018 | 14:40
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

 


 
UWAGA: Do udziału w specjalizacji/ kursach
 
należy mieć założone konto
 
w Systemie Monitorowania Kształcenia.
 


 

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu serdecznie zaprasza pielęgniarki, pielęgniarzy oraz położne na bezpłatną konferencję szkoleniową

pt. Tworzenie dokumentacji. Praktyczne wskazówki do przetwarzania danych przez pielęgniarki i położne.

 

która odbędzie się 29 stycznia 2018 r.

 

Sala Zygmuntowska I piętro, ul. Zygmuntowska 17/3.

 

Rejestracja od 8.30-9.00

 

Konferencja od 9.00- 13.00

Zgłoszenia proszę dokonywać telefonicznie nr tel. 18 443-78-83 bądź mailowo noipip@wp.pl


,,Promocja i Zdrowie" sp. z o.o. w Nowym Sączu ogłasza nabór na płatne kursy specjalistyczne:

·        Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 19.01.2018 r. o godz. 15.15 w siedzibie spółki ,,Promocja i Zdrowie ul. Zygmuntowska 17/3, Nowy Sącz.

Prosimy o zabranie ksero prawa wykonywania zawodu.

Liczba miejsc 35. Zgłoszenia na kurs przyjmowane tylko za pośrednictwem SMK. Pierwsze 35 osób zapisane przez system SMK będą brały udział w kursie. Następne osoby zostaną zapisane na kolejną edycję kursu.

·        Wywiad i badanie fizykalne

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 22.01.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie spółki ,,Promocja i Zdrowie ul. Zygmuntowska 17/3, Nowy Sącz.

Prosimy o zabranie ksero prawa wykonywania zawodu.

Liczba miejsc 30. Zgłoszenia na kurs przyjmowane tylko za pośrednictwem SMK. Pierwsze 30 osób zapisane przez system SMK będą brały udział w kursie. Następne osoby zostaną zapisane na kolejną edycję kursu.

 


 
 

,,Promocja i Zdrowie" sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Zygmuntowska 17 /3 ogłasza nabór na:

płatne szkolenia specjalizacyjne:

 

SPECJALIZACJA  W  DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

DLA  PIELĘGNIAREK

MIEJSCE ORGANIZACJI SPECJALIZACJI: ,,Promocja i Zdrowie" sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Zygmuntowska 17 /3 

Spotkanie organizacyjne 19.01.2018 r. godz 14.00

Karty zgłoszeniowe proszę składać przez system SMK, oraz telefonicznie 18 443-78-83 

 

Do specjalizacji konieczne jest posiadanie:

* prawa wykonywania zawodu,

* zaświadczenia o co najmniej  2- letnim stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat,

* zaświadczenie o ukończeniu kursów: wywiad i badanie fizykalne, RKO, EKG.

 

Osoby, które nie posiadają w/w kursów mogą je ukończyć w czasie trwania specjalizacji.


  

 

„Promocja i zdrowie” sp. z o. o. w Nowym Sączu planuje uruchomienie płatnej

SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO DLA PIELĘGNIAREK.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w specjalizacji telefonicznie nr tel. 18 443-78-83.

Specjalizacja zostanie uruchomiona przy min 25 osobach chętnych.

 

Do specjalizacji konieczne jest posiadanie:

* prawa wykonywania zawodu,

* zaświadczenia o co najmniej  2- letnim stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat,

* zaświadczenie o ukończeniu kursów: wywiad i badanie fizykalne, RKO, RKO noworodka, EKG.

 

Osoby, które nie posiadają w/w kursów mogą je ukończyć w czasie trwania specjalizacji.

 


„Promocja i zdrowie” sp. z o. o. w Nowym Sączu planuje uruchomienie płatnej 

SPECJALIZACJA  W  DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO 

I  IINTENSYWNEJ  OPIEKI  DLA  PIELĘGNIAREK


Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w specjalizacji telefonicznie nr tel. 18 443-78-83.

Specjalizacja zostanie uruchomiona przy min 25 osobach chętnych.

 

Do specjalizacji konieczne jest posiadanie:

* prawa wykonywania zawodu,

* zaświadczenia o co najmniej  2- letnim stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat,

* zaświadczenie o ukończeniu kursów: wywiad i badanie fizykalne, RKO, EKG.

 

Osoby, które nie posiadają w/w kursów mogą je ukończyć w czasie trwania specjalizacji.


 
 
 
UWAGA! WNIOSEK O PODWYŻKI
 
 
Wniosek do Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w
 
 
Nowym Sączu o wydanie opinii dot. sposobu miesięcznego podziału środków na
 
 
wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych
 
 
 
 
 

  UWAGA! Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

więcej informacji bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl/pl/8707/1/ksztalcenie-podyplomowe.html

oraz

nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

 


 
UWAGA!
 
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że  dn 21.03.2017 r. zmianie uległ regulamin świadczeń socjalno-bytowych na rzecz członków NOIPiP w Nowym Sączu.
 
 
Zakładka "Komisje i Zespoły" - "Komisja ds. Socjalno-Bytowych"- "regulamin, wniosek"
 

 
UWAGA! Zmiana wysokości składek członkowskich dla osób prowadzących
 
działalność gospodarczą - od 01.02.2017 r.  składka wynosi 33,00 zł.
 


Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w w Nowym Sączu informuje, iż od dnia 01.02.2018 r.  zmianie ulegają opłaty związane z wpisem do rejestru OIPIP podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wynoszą 272,00 zł (tj.6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwa bez wypłaty nagród z zysku). 

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych na platformie IBUK Libra.

 

Korzystaj z platformy IBUK Libra:
 • przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca, dom, podróż - wszędzie, gdzie masz internet. 

 

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:
 • dodawaj zakładki
 •  rób notatki bezpośrednio w tekście
 •  wyszukuj słowa i frazy 
 •  taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN
 
 Procedura nadania kodu:
1. Członek samorządu składaWNIOSEK do NOIPiP
2. Kod zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.
3. Po uzyskaniu kodu należy go uaktywnić na koncie serwisu: http://libra.ibuk.pl/
 
Ponadto informuję, że na stronie http://libra.ibuk.pl/#help znajdą Państwo filmiki instruktażowe, które ułatwią Państwu zorientowanie się w funkcjonalnościach czytelni.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY I PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY NA ROK 2018
 
 
Data Posiedzenie
16 styczeń 2018 r.
Prezydium Okręgowej Rady
20 luty 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady
13 marzec 2018 r. Okręgowa Rada
17 kwiecień 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady

15 maj 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady
26 czerwiec 2018 r. Okręgowa Rada

31 lipiec 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady

14 Sierpień 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady
18 wrzesień 2018 r. Okręgowa Rada
16 październik 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady

13 listopad 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady
11 grudzień 2018 r. Okręgowa Rada
 

OBOWIĄZEK ZGŁASZNIA ZMIAN:
 1. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – uzupełnienie rejestru
Okręgowa Rada Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art., 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) oraz art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039) przypomina o obowiązku aktualizacji danych osobowych w zakresie:
 • zmiany adresu zamieszkania
 • zmiany dowodu osobistego
 • zmiany miejsca pracy
 • przebywania na bezrobociu
 • zaprzestania wykonywania zawodu
 • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu/ należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
 • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu/należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i dyplom ukończenia specjalizacji
 • kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
 • uzyskania stopni i tytułów naukowych/ należy dostarczyć dyplom ich nadania
Aktualizacji danych można dokonać osobiście w Biurze NOIPiP lub pisemnie. Wnioski aktualizacyjne znajdują się w zakładce Prawo Wykonywania Zawodu.
 1. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.) jako organ prowadzący rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, przypomina o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni o dnia ich powstania.
Jednocześnie Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu informuje, iż na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2014 poz. 325) od dnia 01.004.2013r. wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, organ prowadzący rejestr może, na podstawie art.7 ust. 2 w/w ustawy w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 443 78 83.    
 
 


Interaktywna Polska