http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE, KONGRESY, SYMPOZJA
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
ZJAZDY ABSOLWENTÓW
OFERTY PRACY
IBUK LIBRA
KONKURSY
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT
RODO
WYBORY 2019


 
AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  15-02-2011 | 08:43
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2020 | 10:06
ostatnio modyfikowal: noipip noipip

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji dla Klientów INTER Kliknij tutaj!

 

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną kraju

 

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

 

 będzie nieczynna do odwołania.

 

Pilne sprawy można załatwić telefonicznie pod numerami telefonów:

 

795 999 647, 795 999 704,

 

a w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr telefonu 18 443 78 83

 

lub drogą e-mail: noipip@wp.pl

 

 

Interesanci będą przyjmowani w godzinach 8.00-14.00

 

tylko i wyłącznie w sprawach pilnych wymagających bezpośredniej wizyty


w biurze NOIPiP w Nowym Sączu.


W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem biura. 

 


 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 15 MAJA 2020 R.

 

 

 Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań

na obecność wirusa SARS-CoV-2. LINK

 

Informujemy o psychologach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych którzy pomagają

w trudnych chwilach pielęgniarkom i położnym LINK


 


 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 14 MAJA 2020 R.

 

NIPiP udostępniła na stronie LINK dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku

aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.


NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania

uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. LINK

 

NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej

realizowanej przez położną POZ.

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. POBIERZ

 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych

sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał, że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej LINK


Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych LINK

  • sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
  • rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych

 

Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 LINK

 


 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 13 MAJA 2020 R.

 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POBIERZ

 

Przekazujemy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami aktualne wytyczne

uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Wytyczne znajdują się pod linkiem: LINK

 

Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 13 maja br.  POBIERZ

 


 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 11 MAJA 2020 R.

 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POBIERZ

 

NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów

i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas

pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii POBIERZ

 

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia

maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz

urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy

przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii. POBIERZ

 

Uaktualnione zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek

środowiska nauczania wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa

opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-

CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach. POBIERZ

 

 


DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 7 MAJA 2020 R.

 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POBIERZ

 

NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących

bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek,

położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach  POBIERZ

 

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 POBIERZ

 

NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych

na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą w czasie epidemii

POBIERZ

 

Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 maja br. POBIERZ


 

 

Biuletyn "CZAS PRZEMIAN" nr 2/2020 w wersji online

 

POBIERZ

 

 


DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 6 MAJA 2020 R.


DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  POBIERZ

 

Akty prawne POBIERZ

 

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki

długoterminowej w związku ze stanem epidemii iryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

POBIERZ

 


 

Nowy wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych:

Kliknij aby pobrać -> WNIOSEK

 

  

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP PODJĘTE

W DNIU 4 MAJA 2020 R.

 

DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POBIERZ

 

Akty prawne POBIERZ

 

Pismo NRPiP w Warszawie do pana Kazimierza Kleina Przewodniczacego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w

Senacie RP dotyczace propozycji zmiany przepisów z prosbą o ich uwzględnienie do toczącego się w Senacie RP

procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARE-Co V-2 (druk senacki nr 106) POBIERZ

 

Pismo NRPiP do Pani Józefy Szczurek - Żelazko w sprawie porodów rodzinnych POBIERZ

 

Pismo NRPiP w Warszawie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące kierowania pielęgniarek decyzją

wojewodów do pracy przy zwalczaniu epidemii POBIERZ

 

Wniosek dotyczacy wymiaru wynagrodzenia osób kierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie

administracyjnym POBIERZ

 

Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

POBIERZ

 


 

Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa  
   
   
Psychologowie dla Społeczeństwa uruchomili nocną bezpłatną pomoc psychologiczną dla medyków.   
   
   
Z nocnej pomocy psychologicznej anonimowo i bezpłatnie mogą korzystać wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych z całej Polski.   
   
Specjaliści z PDS oferują wsparcie psychologiczne w godz. 23.00 do 6.00 pod numerem: 22 266 28 72 wyłącznie dla personelu medycznego.  
   
W ciągu dnia z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje rozmowy i wsparcia w tym trudnym czasie.  
   
Kontakty do ponad 250 specjalistów znajdują się na stronie:
www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl   
   
   
Więcej informacji o inicjatywie Psychologowie dla Społeczeństwa:  
https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa  
(

https://bit.ly/2Yb7PZC)  

 


 

 

Informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii ---> POBIERZ

 

 


 

UWAGA !!!

 

 

CO ZROBIĆ, KIEDY DOSTANĘ SKIEROWANIE OD WOJEWODY

 

DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19

 

WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 

POBIERZ

 

 


 

OPINIA PRAWNA

 

w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki

 

w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego

 

w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

 

POBIERZ

 


 

 

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK

 

MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

 

POBIERZ

 

  


 

Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego

i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2

wywołującego chorobę COVID-19

 

POBIERZ

 

 

 

 Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień

 

POBIERZ

 


ZALECENIA DLA PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PRACUJĄCYCH Z CHORYMI

 

NA CUKRZYCĘ

 

POBIERZ

 

 


 

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO

 

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

 

POBIERZ

 


 

STANOWISKO nr 34

 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej

 

wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową. 

 


 

Zmiana przepisów prawnych dla pielegniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19

 

(czytaj więcej...)

 


 

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej

 

(aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.)

 

(czytaj więcej...)

 

 


Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych

pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

 

(czytaj więcej...)

 


 

 

Charakterystyka płynu dezynfekującego TRISEPT MIX (KLIKNIJ TUTAJ!)

 

 


 

 

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (czytaj więcej..)

 

 


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 marca 2020 r.


( czytaj więcej....)


ZALECENIA!!!

 

 

 


UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK!

 

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracowdawców do pracy w związku

ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

 

(opinia - KLIKNIJ TU!!)