http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
AKTUALNOŚCI
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
WYKONYWANIE ZAWODU (Własna działalność gospodarcza)
KOMISJE I ZESPOŁY
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KONSULTANCI
SPRAWOZDANIA
BIULETYN "Czas Przemian"
OSTATNI DYŻUR
SZUKAJ
LINKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
NAPISZ DO NAS
KONTAKT
RODO


 
PRAWO 
 
data publikacji:  10-05-2005 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2011 | 06:45

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm./ jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 

 

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm RP są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale: „proces legislacyjny”. (Zamieszczone tam teksty nie są źródłem prawa).

 
 


Interaktywna Polska