http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
LINKI 
 
data publikacji:  14-07-2006 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2011 | 06:45

Przydatne adresy stron internetowych

Prezydent RP

www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia

www.nfz.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatel

www.brpo.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny

www.trybunal.gov.pl

Sejm RP

www.sejm.gov.pl

Senat RP

www.senat.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

www.men.waw.pl

Ministerstwo Finansów

www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Informacja Europejska

www.infoeuropa.gov.pl

Naczelna Izba Lekarska

www.nil.org.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

www.izbapiel.org.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

www.ckppip.edu.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Częstochowa

www.oipip.czestochowa.prv.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Gdańsk

www.oipip-gd.home.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Gorzów Wlkp.

www.oipip.gorzow.pl/home/

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Jelenia Góra

www.oipip.jgora.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Katowice

www.izbapiel.katowice.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Koszalin

www.oipip-koszalin.org

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Kraków

www.moipip.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Lublin

www.oipiplublin.prv.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Łódź

www.oipip.lodz.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Olsztyn

www.oipip.olsztyn.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Opole

www.opolipip.w.interia.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Piła

www.oipip.kadan.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Płock

www.oipip-plock.spec.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Poznań

www.oipip-poznan.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Radom

www.orpip.radom.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Rzeszów

www.oipip.rz.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Szczecin

www.sipip.szczecin.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Warszawa

www.woipip.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wrocław

www.doipip.wroc.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie                       

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

www.oipiptarnow.pl

 

www.nfz.gov.pl

 
 


Interaktywna Polska